JURIDISCHE VERMELDINGEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De meegedeelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw aanvraag.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

CNH Industrial Belgium nv, met zetel te België, 8210 Zedelgem, K.B.O. 0400.444.803

Door uw aanvraag en opgave van uw persoonsgegevens geeft U toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing (onder meer eigen klantenbeheer, de verhuur van uw persoonsgegevens en persoonsprofielen aan andere vennootschappen uit de CNH Industrial Groep, prospectie voor de producten en diensten aangeboden door verantwoordelijken voor de verwerking voormeld).

U beschikt over een recht op toegang tot en een recht op verbetering van de verwerkte persoonsgegevens, evenals het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking ervan in het geval van direct marketing een recht van verzet voor zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen. Indien U één van deze rechten wil uitoefenen, gelieve zich te wenden tot het departement marketing van de voormelde verantwoordelijken van de verwerking.